Starý kamenolom pod Pihelským vrchem
Starý kamenolom pod Pihelským vrchem